Infoservis

Přinášíme statistiky a tvrdá data, jejichž zdrojem jsou zejména Ministerstvo financí ČR a Úřad vlády ČR.

Změny provozu kasin po 1. 1. 2018

Provozování technických herních zařízení a sázkových her v kasinu na základě povolení vydaného podle zákona č. 202/1990 o loteriích a podobných hrách po 1. 1. 2018.

Je všeobecně známo, že zákon o hazardních hrách, účinný od 1.1.2017, přináší provozovatelům provozujícím technická herní zařízení a živou hru dle staré právní úpravy nové povinnosti s účinností od 1.1.2018. Vzhledem ke skutečnosti, že řada provozovatelů zcela nepochybně využije délku platnosti povolení vydaných dle zákona č. 202/1990 Sb. i po 1.1.2018, je na místě učinit stručné shrnutí povinností, které se budou na provozování „postaru“ povolených hazardních her po tomto datu vztahovat.

Provozovatelé loterií dle § 2 písm. e), j), l), m), n) loterního zákona (tzn. technická herní zařízení) provozují svoji činnost stále dle předešlého zákona vyjma ustanovení § 41 až §41i, týkajících se plnění odvodových povinností, a dále dle podmínek stanovených v příslušném povolení. Od 1.1.2018 budou tito provozovatelé nuceni splnit povinnosti dle § 44 až § 48 zákona o hazardních hrách, tedy dodržovat podmínky účasti sázejících na technické hře,tj.: 

·         registraci (s ní související sebeomezující opatření, ověření identifikačních údajů, neúčast v rejstříku vyloučených osob), 

·         podmínku jednoho uživatelského konta u jednoho provozovatele, 

·         ověřování totožnosti a věku uživatele, 

·         zřízení dočasného uživatelského konta v případech cizích státních příslušníků, u nichž nelze ověřit totožnost a věk dálkovým způsobem, 

·         zákaz převodu mezi uživatelskými konty. 

Provozovatelé loterií dle § 2 písm. i), m) loterijního zákona (tzn. sázkových her v kasinu) rovněž provozují svoji činnost stále dle předešlého zákona vyjma ustanovení § 41 až §41i, týkajících se plnění odvodových povinností, a dále dle podmínek stanovených v příslušném povolení. Od 1.1.2018 budou tito provozovatelé nuceni splnit povinnosti dle § 58 odst. 5 a 6 zákona o hazardních hrách, tj.: 

·         vést evidenci všech platebních transakcí souvisejících s nákupem nebo výměnou hodnotových žetonů, včetně uvedení data a času transakce a identifikačních údajů účastníka hazardní hry, který transakci provádí. Tuto evidenci musí uchovávat po dobu 10 let. 

·         umožňuje-li provozovatel nákup hodnotových žetonů současně v pokladně a u hracího stolu, bude provozovatel povinen veškeré platební transakce a výměnu žetonů provádět a zaznamenávat prostřednictvím elektronického komunikačního zařízení.

Je pravděpodobné, že aplikační praxe při uplatňování veškerých shora uvedených povinností bude spojena s možnými komplikacemi, a to jak na straně provozovatelů, tak na straně sázejících, kteří se budou muset rovněž přizpůsobit novým podmínkám. Z tohoto důvodu Česká komora loterního průmyslu otvírá toto téma již s poměrně velkým předstihem tak, aby bylo možné takovýmto komplikacím účinně předejít.

Naše aktivity

Kdo jsme?

ČKLP vznikla téměř současně s ustavením Hospodářské komory ČR, jako zákonem schválenou institucí hájící zájmy a práva podnikatelské veřejnosti.

Vice zde

Rychlý kontakt

Adresa:
Betlémské nám. 2
110 00 Praha 1 - Staré Město
Telefon:
+420 774 654 182
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.