O nás

Česká komora loterního průmyslu je tradiční oborovou asociací firem podnikajících v České republice v oboru loterií a sázkových her

Historie

Česká komora loterního průmyslu ČR (nadále ČKLP) vznikla v 90. letech minulého století jako oborové společenstvo v rámci Hospodářské komory ČR zastupující sektor podnikání v oboru sázkových her, který se obnovil a rozvíjel po roce 1989 na základě podmínek umožněných zákonem 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných hrách. Významnou roli ve fungování ČKLP hrál dlouholetý prezident ČKLP JUDr. Ivo Kasal, který se sázkovým hrám věnoval jako legislativní expert, organizátor oborových výstav a také jako autor či spoluautor řady odborných a populárně naučných publikací.

Po půlstoletí státního monopolu na sázkové hry v návaznosti na tradice 1. republiky v 90. letech rychle vznikly soukromé subjekty reprezentující všechna odvětví sázkových her od číselných loterií, přes kurzové sázky až po provozovatele heren a casin. Vzhledem k tomu, že každá sázková hra má svůj specifický trh a podmínky provozování, konstituovaly se postupně i různé oborové asociace zastupující dílčí segmenty trhu. ČKLP ale po celou dobu měla zastřešující statut jako součást HK ČR a jako oficiální připomínkové místo pro loterní legislativu.

Stejně jako v době svého vzniku, i v současné době je činnost ČKLP důležitá pro výměnu informací mezi podnikatelským sektorem a veřejným regulátorem, který je u sázkových her zejména Ministerstvo financí ČR, u některých segmentů sázkových her i městské a obecní samosprávy.

Současnost

Loterie a sázkové hry jsou velmi dynamickým podnikatelským odvětvím, které se z hlediska podnikatelů vyznačuje velkými příležitostmi, ale také velkými riziky. Příležitosti vyplývají zejména z prudkého technického rozvoje, elektronizace oboru sázkových her a sílícího trendu provozovat sázkové hry prostřednictvím sítě internet, což odpovídá životnímu stylu nastupující generace konzumentů sázkových her.

Rizika vyplývají zejména z vysoké nestability podnikatelského prostředí způsobené častými změnami legislativy v oblasti zdanění i licencí a také v segmentu heren a casin živelnou tvorbou místních vyhlášek ze strany místních samospráv.

V této situaci působí Česká komora loterního průmyslu (ČKLP) jako klíčové fórum pro komunikaci mezi provozovateli sázkových her, regulátory na celostátní i místní úrovni, případně i širší veřejností. V souvislosti s blížící se účinností souboru zákonů o sázkových hrách (zákon o regulaci hazardních her, zákon o zdanění hazardních her, změnový zákon) ČKLP organizuje sérii seminářů k ujednocení regulačních postupů a výkladu norem mezi provozovateli sázkových her, Ministerstvem financí ČR jako legislativním gestorem i regulátorem dle nové úpravy a samosprávami, které budou hrát klíčovou roli v povolování a regulaci sázkových her v tzv. kamenném prostředí.

Orgány komory

Klíčovým orgánem České komory loterního průmyslu (ČKLP) je stejně jako u jiných oborových společenstev valná hromada členů. Činnost komory mezi valnými hromadami řídí její předsednictvo. V čele komory stojí, zastupuje ji navenek a řídí její každodenní provoz prezident. Do funkce prezidenta byl na jaře 2016 zvolen Stanislav Brunclík.

Stanovy ČKLP

Compliance

Politikou České komory loterního průmyslu (ČKLP) je vést své členy a podnikatelské subjekty působící na trhu sázkových her k podnikání v souladu se všemi zákony, vyhláškami a jinými regulačními akty. Zároveň apeluje na své členy, aby kromě právního rámce podnikaly i podle etických principů a v souladu se specifickými požadavky na ochranu spotřebitele, hráče sázkových her. Proto ČKLP vyžaduje po svých členech:

  • Aby podnikali v souladu se zákony, vyhláškami i licencemi a povoleními, které jim byly individuálně vydány.
  • Aby jednali transparentně ve vztahu k ČKLP i mezi sebou navzájem v rámci férového konkurenčního boje.
  • Aby ve vztahu ke svým zákazníkům (spotřebitelům, hráčům sázkových her) dodržovali a prosazovali zásady bezpečného hraní.

Kontaktujte nás   Staňte se členem ČKLP

Kdo jsme?

ČKLP vznikla téměř současně s ustavením Hospodářské komory ČR, jako zákonem schválenou institucí hájící zájmy a práva podnikatelské veřejnosti.

Vice zde

Rychlý kontakt

Adresa:
U dětského hřiště 11
158 00 Praha 5
Telefon:
+420 602 475 895
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.