Infoservis

Přinášíme statistiky a tvrdá data, jejichž zdrojem jsou zejména Ministerstvo financí ČR a Úřad vlády ČR.

Nové povinnosti při ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679.

Dne 27.4.2016 bylo schváleno Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Toto nařízení je pro členské státy EU přímo účinné, přičemž adresáti se jím budou muset řídit od 25.5.2018, kdy nařízení nabude účinnosti a bude se aplikovat po celém území EU.

Nová úprava ochrany osobních údajů se bude týkat všech podnikatelských subjektů, které tyto údaje sbírají, tudíž i provozovatelů hazardních her. Nařízení stanovuje, že subjekty, jež rozsáhle a systematicky monitorují fyzické osoby a subjekty sbírající citlivé údaje, mají povinnost si ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto povinnost budou mít s ohledem na zákon o hazardních hrách a na AML zákon nepochybně také provozovatelé hazardních her, kteří budou mít zároveň povinnost vést záznamy o zpracování, účelu zpracování, popisu kategorií subjektů a kategorií osobních údajů, kategoriích příjemců, kteří data obdrželi, informací o mezinárodním předávání, lhůt pro výmaz, popisů technických a organizačních opatření – záznamy musí být na vyžádání vydány dozorového orgánu. Jedinou výjimku představují organizace s méně než 250 zaměstnanci, a to za předpokladu pokud není zpracování dat jejich hlavní činnostem, neexistuje riziko pro práva subjektů dat a nejsou to citlivé údaje. Vzhledem k registračním resp. identifikačním povinnostem, které vyplývají z obou výše citovaných předpisů, se však tato výjimka na provozovatele hazardních her nebude vztahovat. Nařízení naopak nemění členění a definice druhů osobních dat, jakož i důraz na vymezení účelu jejích sběru. Stejně tak bude i nadále možné sbírat osobní údaje na základě prostého souhlasu nebo jiného legitimního důvodu.

Za porušení povinností stanovených v Nařízení hrozí poměrně drakonické sankce. Příslušný dozorový orgán (v českém případě Úřad pro ochranu osobních údajů) může uložit peněžitou pokutu v případě méně závažného porušení až do výše 10 milionů € nebo u podniku až do 2 % celkového ročního světového obratu a v případě závažnějšího porušení až do 20 milionů EUR nebo u podniku až 4 % celkového ročního obratu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jak zákon o hazardních hrách, tak AML regulace kladou na provozovatele hazardních her stále větší nároky v oblasti shromažďování osobních údajů o sázejících, je jedním z dlouhodobých cílů České komory loterního průmyslu se zabývat i otázkami spojenými s jejich zpracováním. V této souvislosti má Česká komora loterního průmyslu v úmyslu navázat efektivní spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

 

Naše aktivity

Kdo jsme?

ČKLP vznikla téměř současně s ustavením Hospodářské komory ČR, jako zákonem schválenou institucí hájící zájmy a práva podnikatelské veřejnosti.

Vice zde

Rychlý kontakt

Adresa:
Betlémské nám. 2
110 00 Praha 1 - Staré Město
Telefon:
+420 774 654 182
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.