Infoservis

Přinášíme statistiky a tvrdá data, jejichž zdrojem jsou zejména Ministerstvo financí ČR a Úřad vlády ČR.

Veřejná správa a samospráva se připravují na ostrý start nového loterního zákona. ČKLP nabízí plnou spolupráci.

Stovka reprezentantů měst a obcí z celé ČR přijela na seminář pořádaný Českou komorou loterního průmyslu ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem vnitra ČR. Nejvíce otazníků je kolem souběhu staré a nové legislativy.

 Úprava obecně závazných vyhlášek podle nového zákona a souběh dvou legislativních předpisů upravujících pravidla pro provozování sázkových her. Dvě stěžejní témata, která nejvíce trápí odpovědné zástupce veřejné správy a samosprávy.

 „Jsme rádi, že jsme mohli zprostředkovat přednášky Ministerstva financí a vnitra přímo konkrétním zástupcům měst a obcí, kteří budou mít danou problematiku na starost. První ohlasy jsou navíc velmi pozitivní a věřím, že se nám společně podaří uvést nový zákon do praxe bez větších problémů jak na straně regulátora, tak na straně samosprávy a samozřejmě i na straně provozovatelů“, říká prezident ČKLP Stanislav Brunclík.

Asi nejvíce se zástupci měst a obcí obávají souběhu staré a nové legislativy, kdy se mohou zkomplikovat majetkoprávní vztahy mezi vlastníkem nemovitosti, kde jsou povoleny loterní a jiné podobné hry, a mezi jednotlivými provozovateli. ČKLP pro tyto případy přislíbila maximální podporu a pomoc, kdy by mohla v extrémních případech působit jako smírčí arbitr.

 „Je třeba si uvědomit, že pro odpovědné lidi na městských úřadech je zavedení nové legislativy podobně stresující a náročné jako pro provozovatele samotné. Určitě se budeme snažit vyjít zástupcům veřejné správy maximálně vstříc při řešení konkrétních problémů“, upozorňuje prezident ČKLP.

Nové vyhlášky

Nový zákon také dříve či později postaví jednotlivá města a obce před otázku revize stávajících obecně závazných vyhlášek regulujících nabídku loterních a jiných podobných her. Z vystoupení vedoucího odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR Ing. Miroslava Veselého vyplynulo, že není nutné okamžitě po 1. 1. 2017 měnit OZV. Pokud byly přijaté v souladu se stávající legislativou, budou platné i nadále.

Podle slov Ing. Veselého z MV ČR však přesto nový zákon nastoluje natolik zásadní změny prostředí pro provozování loterní a jiných podobných her, že bude třeba minimálně zvážit revize OZV. Zejména vyhlášky s takzvanou „nulovou tolerancí“ opírající se o argument zabezpečení veřejného pořádku, by mohly s uvedením nového zákona do praxe laicky řečeno „zastarat“. Zákon totiž vytváří takové podmínky, které ze své podstaty výrazně eliminují hrozby narušování veřejného pořádku a z principu by tak starší vyhlášky regulovaly stav, který reálně v podmínkách platné legislativy nemůže nastat.

„Jsou to varianty, které mohou nastat, a je určitě dobré o nich vědět, jinak by je asi zástupce MV ČR nezmiňoval. Na druhou stranu, pro ČKLP je nulová tolerance principiálně špatně. Všichni víme, že ve většině případů je zavedená z politických důvodů a nikoli jako zákonná ochrana veřejného pořádku. A nejhorší je, že sebou přináší skutečný hazard v podobě černých heren a klubů, což je přesně ta oblast, kde se z mého pohledu spojují zájmy slušných podnikatelů, veřejné správy i nezainteresované veřejnosti, aby se tento jev dařilo potírat“, dodává Stanislav Brunclík.

Podle ČKLP je jediným účinným nástrojem boje proti černým hernám spolupráce legálních provozovatelů, státní a veřejné správy a represivních orgánů. Tedy kombinace regulované legální nabídky loterních a jiných her, jako přirozené konkurenční prostředí nelegálním provozům a tvrdý postup policie a útvarů Celní správy. 

Inventarizace

Česká komora loterního průmyslu nabízí originální, bezplatný a v praxi již úspěšně prověřený projekt Inventarizace. V jeho rámci terénní pracovníci ČKLP zmapují skutečný stav nabídky sázkových her v daném místě, včetně možných nelegálních provozů. Výsledkem projektu je doporučení pro transparentní a po právní stránce „čistou“ regulaci s minimálním rizikem pozdějších stížností provozovatelů či zásahů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ke stažení

Naše aktivity

Kdo jsme?

ČKLP vznikla téměř současně s ustavením Hospodářské komory ČR, jako zákonem schválenou institucí hájící zájmy a práva podnikatelské veřejnosti.

Vice zde

Rychlý kontakt

Adresa:
Betlémské nám. 2
110 00 Praha 1 - Staré Město
Telefon:
+420 774 654 182
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.