Infoservis

Přinášíme statistiky a tvrdá data, jejichž zdrojem jsou zejména Ministerstvo financí ČR a Úřad vlády ČR.

Nový Komentář MF k zákonu o dani z hazardních her

Komentář k dani z hazardních her - výpočet minimální daně z technických her

V souvislosti s účinností nového zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her vyvstala celá řada otázek spojených s jeho reálnu aplikaci v praxi. Jednou z těchto otázek byl i způsob výpočtu tzv. minimální daně z technických her dle § 5 odst. 4 tohoto zákona.

Dlouhodobým stanoviskem České komory loterního průmyslu bylo, že tato minimální daň bude odpovídat součinu počtu všech herních pozic technických herních zařízení, které byly příslušnému provozovateli na území České republiky povoleny, a částky 9500 Kč. V rámci sektoru však existovaly určité nejasnosti a pochybnosti ohledně tohoto výkladu, dle nichž se výše této minimální daně odvíjela pouze od počtu herních pozic technických herních zařízení, která se nacházela v konkrétní provozovně. Nutno podotknout, že samotné znění tohoto ustanovení mohlo působit značně mnohoznačným dojmem, a to zejména s ohledem na znění ustanovení § 5 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2016 Sb., které v jistém ohledu připouštělo výklad, že pro účely výpočtu minimální daně se vychází ze součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostor.

V této souvislosti si Česká komora loterního průmyslu dovoluje odkázat na nově vydaný Komentář k zákonu o dani z hazardních her, který byl připraven samotnými autory tohoto zákona, tj. pracovníky daňové legislativy Ministerstva financí. V rámci komentáře k příslušnému ustanoveni § 5 odst. 4 zákona o dani z hazardních her je výslovně uvedeno, že „Minimální daň z technických her se vypočítá tak, že se vynásobí všechny herní pozice koncových zařízení, které má provozovatel povoleny ve všech jemu vydaných povoleních k umístění herního prostoru, částkou 9200 Kč.“ Z citované části komentáře k tomuto ustanovení tak vyplývá, že pro výpočet minimální daně z technických her je rozhodující celkový počet koncových pozic technických herních zařízení, které byly provozovateli povoleny.

Česká komora loterního průmyslu hodnotí jednoznačně pozitivně snahu autorů daňové legislativy o vyjasnění konkrétních ustanovení zákona o dani z hazardních her, jejímž prostřednictvím bude provozovatelům hazardních her usnadněno řádné plnění jejich povinností v této oblasti.

Naše aktivity

Kdo jsme?

ČKLP vznikla téměř současně s ustavením Hospodářské komory ČR, jako zákonem schválenou institucí hájící zájmy a práva podnikatelské veřejnosti.

Vice zde

Rychlý kontakt

Adresa:
U dětského hřiště 11
158 00 Praha 5
Telefon:
+420 602 475 895
E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.